Daň je povinná, vynutitelná, nevratná platba, která je stanovena zákonem. Je placena v penězích v pravidelných intervalech nebo při určitých okolnostech, jako je například darování nebo dědění.

Read More